Cultuur en Solidariteit

Nooit meer oorlog,
nooit meer fascisme

De stichting voor Cultuur en Solidariteit wil een passende (concrete én bescheiden) bijdrage leveren aan het verder in kaart brengen van:

  • verzet en collaboratie in de periode 1933-1945 in Nederland en Duitsland;
  • de wederopbouw en de-nazivisering van de grote grensregio Nijmegen-Kleve.

 

Doel van dit recherchewerk is het alsnog eren van hen die opstonden tegen het nationaal socialisme en het levend houden van wat tallozen in mei 1945 bezielde:

“Nooit meer oorlog, nooit meer fascisme.”

De stichting roept een speciale Werkgroep Lessen voor de Toekomst in het leven en zoekt samenwerking met relevante partners in beide landen. De uitkomsten kunnen leiden tot publicaties (met witte en zwarte bladzijden), herdenkingsbijeenkomsten, nieuwe straatnamen, stolpersteine, plaquettes en informatietafels in de publieke ruimte en theatrale of creatieve verbeeldingen van verzet (of collaboratie). Naast het recherche-werk en daaraan gekoppelde uitingen kiest de stichting verder met name voor laagdrempelige doe-activiteiten in de grensregio Nijmegen-Kleve, zoals:

  • excursie naar de LVR-Kliniken in Bedburg-Hau met aandacht voor de nazi-experimenten op psychiatrische patiënten;
  • grensoverschrijdende fietstochten langs oorlogs- en verzetsmonumenten en luisterkeien;
  • het onder begeleiding bezoeken van bijvoorbeeld het Vrijheidsmuseum in Groesbeek, kamp Westerbork, Gedenkstätten in de grensregio en thematische stadswandelingen.
  • de stichting wil met de genoemde activiteiten een bijdrage leveren aan een internationaal georiënteerde herdenkingscultuur. De stichting zelf is lid van het internationale netwerk Liberationroute en Partner van het Vrijheidsmuseum.

Europareizen

De Stichting is van plan om jaarlijks enkele informatieve historisch-cultureel-politieke reizen aan te bieden aan haar vrienden. Gedacht kan worden aan één of meerdaagse (bus)reizen naar belangrijke historische steden en gedenkplaatsen zoals Amsterdam, Auschwitz, Brussel, Den Haag, Düsseldorf, Straßburg, Theresienstadt, enz. In alle gevallen gaat het om inhoudelijk betekenisvolle reizen waar actuele ontwikkelingen op het vlak van democratie en sociale (on)gelijkheid in historisch perspectief besproken, toegelicht en beleefd (kunnen) worden. Het gaat steeds om een Nederlands-Duits gezelschap uit de grensregio Nijmegen-Kleve. De Europareizen van de stichting dragen direct bij aan grensoverschrijdende samenwerking en -vriendschappen en bevorderen internationaal bewustzijn. Vrienden hebben weliswaar voorrang, maar geen gegarandeerde plaats in de Europareizen van de stichting.

Boom

De stichting voor Cultuur en Solidariteit wil, samen met de Verein für Kultur und Wohlfahrtspflege jaarlijks een boom planten onder de hoofdtitel Herdenken, Bezinnen, Handelen. Het ene jaar in Nederland, het volgende jaar in Duitsland, enz.

Werkplan 2022

De bovengenoemde voornemens zijn door Corona in 2020 en 2021 slechts ten dele omgezet in concrete activiteiten. Het concept werkplan van de stichting voor 2022 is dan ook vergelijkbaar aan het werkplan van 2021.