Cultuur en Solidariteit

Verdedigen én bevorderen

De maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland, Duitsland, Europa én op wereldschaal, lijken de laatste decennia -ondanks mooie successen- in een neerwaartse stroomversnelling geraakt. De democratie staat onder druk, de sociale ongelijkheid neemt toe en de aarde warmt steeds verder op. De samenleving lijkt, mede door de coronapandemie in een transformatieversnelling geraakt. Of progressief Europa sterker dan wel zwakker uit deze transformatieperiode komt is nog ongewis. Duidelijk is wel dat vertrouwde waarden en politieke concepten niet meer vanzelfsprekend borg staan voor democratische en sociale antwoorden op actuele vraagstukken. Daarom wil de nieuwe Stichting voor Cultuur en Solidariteit:

“een bijdrage leveren aan het verdedigen én bevorderen van ­democratie, gelijkheid en sociale en culturele vooruitgang”

Begin december 2019 hebben de tien oprichters – uit Nederland en Duitsland – in hun startbijeenkomst de basis gelegd voor het eerste werkplan van de stichting. Iedereen die zich zorgen maakt over het afkalvend democratisch en sociale gehalte van de samenleving kan meehelpen om het tij te keren. De stichting zoekt in de startfase vooral Vrienden en staat expliciet open voor iedereen die de doelstellingen van de stichting onderschrijft. Belangstelling? Meldt u aan als Vriend.