Cultuur en Solidariteit

Werkplan 2022

Vooraf

Voor u ligt een beknopt concept werkplan van de Stichting voor Cultuur en Solidariteit voor het jaar 2022. Het werkplan concretiseert de doelstellingen van de stichting binnen drie richtinggevende kaders:

Één: het gaat (zo mogelijk) altijd om grensoverschrijdende activiteiten;
Twee: de doelgroep bestaat (zo mogelijk) altijd uit (potentiële) belangstellenden uit de grote grensregio Nijmegen-Kleve;
Drie: de rechtspersoonlijke basis is (zo mogelijk) altijd de Stichting voor Cultuur en Solidariteit i.s.m. de Vereinigung für Kultur und Wohlfahrtpflege.

Met deze focus in het achterhoofd stellen wij de volgende activiteiten voor.

 

Europareis

Wij kunnen er van uit gaan dat we na de zomer van 2022 onze voorgenomen driedaagse reis naar Heidelberg en Strasburg kunnen realiseren.

 

Boom

De Stichting, wil samen met de Vereinigung für Kultur und Wohlfahrtpflege in het voorjaar van 2022 wederom een boom planten onder de langjarige hoofdtitel: Herdenken, Bezinnen, Handelen. In 2022 aan de Duitse kant van de grens.

 

Ännes letzte Reise

Wij gaan er van uit dat wij in 2022 onze voorgenomen excursie met wandeling naar de LVR-kliniken in Bedburg-Hau wél kunnen realiseren. Als het even kan kijken we samen naar het indrukwekkende theaterstuk Ännes letzte Reise van Theater mini-art.
De Werkgroep Cultuur wordt gevraagd om de organisatie van deze activiteit op zich te nemen. Eigen bijdrage: € 15,- p.p.

 

Nooit meer oorlog, nooit meer fascisme

De Stichting wil samen met de Vereinigung een passende bijdrage leveren aan het verder in kaart brengen van verzet en collaboratie in de periode 1933-1945 in de grensregio Nijmegen-Kleve. Aan de Werkgroep Lessen voor de toekomst (voorheen werkgroep geschiedenis) wordt gevraagd een quick-scan uit te voeren naar het belang, wenselijkheid en haalbaarheid van een plaquette of herinneringsbank ter ere van de in Nijmegen geboren en begraven, internationaal georiënteerde, politicus Marinus van der Goes van Naters.

 

Werkgroepen

Aan de twee werkgroepen Lessen voor de toekomst en Cultuur wordt gevraagd om, met het oog op het werkplan voor 2023 en latere jaren, met voorstellen te komen voor andere activiteiten waaronder een passende bijeenkomst dan wel excursie voor de Vrienden van de stichting in 2022.

 

Financiën

  • De exploitatiekosten worden gedekt uit donaties van de Vrienden van de stichting.
  • De Europareizen worden kostendekkend door de deelnemers betaald.
  • Andere activiteiten (Boom, Ännes letzte Reise, Nooit meer oorlog, nooit meer
    fascisme) en additionele activiteiten van de werkgroepen worden zo mogelijk gedekt door
    giften en subsidies van b.v. fondsen en de Euregio Rhein-Waal.